Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. M.A. de Groote

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. M.A. de Groote "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-04-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter (oprichter)
Instantie
Stichting OPES
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Goede doelen stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Gemeente Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
16-04-2010
Datum eind
31-03-2015
Functie
Bestuurlijk/juridisch adviseur
Instantie
Provincie Zuid-Holland
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2007
Datum eind
15-04-2010

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)