Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. J.M.A. van Atteveld

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. J.M.A. van Atteveld "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-12-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lector
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur, SDU Commentaar Strafvordering
Instantie
SDU
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
SDU
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van advies
Instantie
Equisto
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-11-2005
Soort bedrijf/instantie
Equisto
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-11-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-11-2002
Datum eind
31-12-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2008
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-1999
Datum eind
31-10-2002
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
18-01-1999
Datum eind
31-10-2002
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
21-12-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
26-06-1997
Datum eind
28-02-1999
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
01-12-1992
Datum eind
25-06-1997
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
01-12-1991
Datum eind
30-11-1992
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
29-08-1990
Datum eind
30-11-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)