Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. C.T.M. Luijks

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. C.T.M. Luijks "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Vereniging voor Effectenrecht
Datum ingang
01-08-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Vereniging voor Handelsrecht
Datum ingang
01-08-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten Insolventierecht
Datum ingang
01-08-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Commissie van Beroep KNVB
Datum ingang
01-08-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-03-2003
Datum eind
30-06-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)