Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. M.R.T. Pauwels

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. M.R.T. Pauwels "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Vrijwilliger
Instantie
Stichting WIJ
Plaats
Breda
Datum ingang
01-12-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Gast-onderzoeker
Instantie
Tilburg University (Fiscaal instituut Tilburg)
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Medewerker
Instantie
Nederlands Juristenblad (Kluwer)
Plaats
Breda
Datum ingang
01-12-2007
Soort bedrijf/instantie
Juristenblad
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Senior Beleidsadviseur
Instantie
Ministerie van Financi├źn
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2012
Datum eind
31-12-2013

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-06-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
07-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
01-03-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)