Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.H.C. Eck

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.H.C. Eck "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter (plv) kamer V Algemene bezwarencommissie (ABC) Rotterdam
Instantie
gemeente Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
gemeente Rotterdam
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Bestuur Vereniging Mediatorsnetwerk Rijksoverheid
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2009
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Stichting de Bomenridders Albrandswaard
Plaats
Rhoon
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Mediator arbeidszaken
Instantie
Mediationcollectief Rijnmond
Plaats
Rijnmond
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Mediationcollectief
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie Bezwaar- en Beroepschriften
Instantie
Gemeente Schiedam
Plaats
Schiedam
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Gemeente Schiedam
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid/voorzitter Commissie Bezwaar- en Beroepschriften
Instantie
Deelgemeente Rotterdam-Hoogvliet
Plaats
Deelgemeente Rotterdam-Hoogvliet
Datum ingang
01-05-2000
Soort bedrijf/instantie
Commissie Bezwaar- en Beroepschriften
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Áccountjurist Expertisecentrum Arbeidsjuridisch
Instantie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum ingang
01-07-2006

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
24-07-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)