Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W. Toekoen

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W. Toekoen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent van cursus aan administratie gerechten
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Breda/Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid examencommissie
Instantie
Stichting Instituut van gerechtstolken en vertalers
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2001
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
10-12-1997
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
06-07-1996
Datum eind
09-12-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
18-07-1996
Datum eind
09-12-1997
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-10-1989
Datum eind
05-07-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)