Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S.M.J. van Dijk

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S.M.J. van Dijk "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Nationaal Kerkmuziekcentrum (NKC)
Plaats
Bergen op Zoom
Datum ingang
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Klachtencommissie IV Raad voor de Kinderbescherming
Plaats
regio Haaglanden, regio Zuid-Holland Z en Zeeland
Datum ingang
01-02-2010
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Restauratie Ibach-orgel
Plaats
Bergen op Zoom
Datum ingang
01-05-2003
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
16-06-2006
Datum eind
01-04-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-12-1995
Datum eind
31-05-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
07-07-1994
Datum eind
30-11-1995
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
14-11-1988
Datum eind
06-07-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)