Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.P. Broeders

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.P. Broeders "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter/lid Landelijke rechtspraak Adviescommissie Awb (personele aangelegenheden)
Instantie
LDCR
Plaats
Verschillende plaatsen in Nederland
Datum ingang
15-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Landelijke rechtspraak Adviescommissie Awb (personele aangelegenheden)
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid/Voorzitter Bezwaarschriftcommissies rechtspositionele binnen de rechtspraak
Instantie
Rechtbanken Breda, Middelburg, Rotterdam
Plaats
Verschillende plaatsen in Nederland
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
14-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Rechtspraak
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
31-12-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
04-05-2000
Datum eind
30-09-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)