Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.J.G. Lameijer

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.J.G. Lameijer "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Anne
Plaats
Ulvenhout
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting stelt zich ten doel leer- en werkervaringsplaatsen voor mensen met een verstandelijke beperking te realiseren
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid bestuur
Instantie
Nassau Scholengemeenschap
Plaats
Breda
Datum ingang
01-09-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting 't arm kinderhuys en het arme weeshuys der kercken
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Commissie voor de geestelijke verzorging Inrichtingen van Justitie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-11-1999
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-05-2011
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
15-09-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
16-09-2002
Datum eind
14-09-2008
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
16-09-2002
Datum eind
14-09-2008
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
26-10-1992
Datum eind
15-09-2002
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
11-10-1984
Datum eind
25-10-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-06-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
17-09-1982
Datum eind
10-10-1984
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
17-09-1982
Datum eind
10-10-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)