Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.W.A. van Geloven

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.W.A. van Geloven "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-10-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Reglementencommissie KNVB
Instantie
KNVB
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-12-2008
Soort bedrijf/instantie
Voetbalbond
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Herensociëteit "Terheyden"
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Sociëteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
23-10-2001
Datum eind
30-06-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-06-2000
Datum eind
22-10-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
07-07-2000
Datum eind
22-10-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)