Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.L.J.M. van Dun

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.L.J.M. van Dun "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat en procureur
Plaats
Tilburg

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Commissarissen
Instantie
Rabobank Tilburg en omstreken
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
voorzitter
Instantie
Schadecommissie OWM/Vereveningsregelingen RABO-Nederland
Plaats
Tilburg/Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
bestuurslid
Instantie
Stichting De Grebbe
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-05-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
docent bestuurs(proces)recht
Instantie
Beroepsopleiding en voorgezette stagiaireopleiding Nederlandse Orde van Advocaten
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
voorzitter
Instantie
Adviescommissie bestuursrecht Orde van Advocaten
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
15-09-1993
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)