Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.J.M. Rouwen

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.J.M. Rouwen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de commissie van toezicht
Instantie
Justitiële Jeugdinrichting Den Heij Acker
Plaats
Breda
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Justitiële Jeugdinrichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter bezwarenadviescommissie
Instantie
Technische universiteit Eindhoven
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-02-2011
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid commissie van toezicht
Instantie
Penitentiaire inrichting Breda
Plaats
Breda
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire inrichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
23-07-2001
Datum eind
31-12-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)