Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.H.J.G. Römers

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.H.J.G. Römers "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Deelnemer schrijfacties
Instantie
Amnesty International
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Algemeen bestuurslid
Instantie
Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage
Plaats
Breda
Datum ingang
27-11-2013
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
20-08-2001
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
15-08-2000
Datum eind
19-08-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)