Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.W.C. Soltysik

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.W.C. Soltysik "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-04-2014

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
BTW-adviseur
Instantie
Zeker Fiscaal
Plaats
Druten
Datum ingang
01-01-2011

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteurswerkzaamheden ten behoeve van de Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht
Instantie
SDu Uitgevers
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-03-2007
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
08-02-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-02-2008
Datum eind
01-01-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)