Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.M. Steenbeek

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.M. Steenbeek "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-09-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter districtscommissie Vocational van district 1610
Instantie
Rotary International
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Commissie adviseert Rotaryclubs inzake invulling van Vocational
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Koninklijke Christelijke Zangersbond
Plaats
Voorschoten
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice-voorzitter Commissie Bezwaar en Beroep
Instantie
Bureau Financieel Toezicht
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Heemkundige Kring Walcheren
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting LeendeBroekertfonds
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen
Plaats
Middelburg
Datum ingang
11-12-2008
Soort bedrijf/instantie
Cultuurhistorische vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Geschillencommissie
Instantie
Nederlandse Federatie van Hondensportverenigingen
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-02-2007
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Grote Kerk Veere
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-10-2006
Soort bedrijf/instantie
Stichting (beheert Grote Kerk Veere)
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Nieuwe Muziek
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-10-2006
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Gouverneur Rotarydistrict 1610
Instantie
Rotary International
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Overkoepelend district van 58 Rotaryclubs
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-08-2015
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
02-04-2002
Datum eind
31-12-2008
Functie
Coördinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-04-2002
Functie
President
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
22-01-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
24-05-1996
Datum eind
21-01-1997
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
29-06-1988
Datum eind
23-05-1996
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
23-02-1987
Datum eind
28-06-1988
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
30-06-1983
Datum eind
22-02-1987
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
03-10-1984
Datum eind
22-02-1987
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
20-11-1981
Datum eind
29-06-1983
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
18-12-1981
Datum eind
29-06-1983
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
23-08-1976
Datum eind
19-11-1981

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)