Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.A.M. van Dijke

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.A.M. van Dijke "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid College van Deskundigen
Instantie
Koninklijk Nederlands WatersportVerbond
Plaats
landelijk op locatie
Datum ingang
18-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Koninklijk Nederlands WatersporVerbond
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-08-2002
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
04-02-1997
Datum eind
26-05-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Bergen op Zoom
Datum ingang
29-01-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Tilburg
Datum ingang
29-01-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
25-03-1982
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
09-06-1988
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zevenbergen
Datum ingang
10-04-1986
Datum eind
01-04-2000
Functie
Coördinerend kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Breda
Datum ingang
20-07-1988
Datum eind
31-12-1995
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Breda
Datum ingang
29-01-1987
Datum eind
20-07-1988
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
19-05-1983
Datum eind
19-07-1988
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
25-03-1982
Datum eind
18-05-1983
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
25-03-1982
Datum eind
18-05-1983
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-02-1977
Datum eind
24-03-1982

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)