Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.A.J. Nuijten

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.A.J. Nuijten "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van bestuur van stichting tbv goed doel
Instantie
Stichting Support for Workshop Ghana
Plaats
Tilburg
Datum ingang
20-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
25-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Vak-/beroepsvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Centrale klachtencommissie van de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (NMT)
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
16-10-2009
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging van Eigenaren
Plaats
Tilburg
Datum ingang
15-05-2008
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter (plv) kamer I en II
Instantie
Codecommissie Geneesmiddelenreclame (CGR-KOAG/KAG)
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-03-2002
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Tilburg
Datum ingang
15-10-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
01-06-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
24-08-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
24-08-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
23-08-1993
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
03-07-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
23-02-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
01-12-1988
Datum eind
02-07-1989
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
25-02-1988
Datum eind
02-07-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)