Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W.M. Tijnagel

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W.M. Tijnagel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Vivenz
Plaats
Zwijndrecht
Datum ingang
21-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Instelling op het gebied van maatschappelijk welzijn
Bezoldigd
Ja
Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting Behoud Pietermankerk
Plaats
Zwijndrecht
Datum ingang
01-10-2002
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften van de regio Zuid- Holland Zuid
Instantie
Regio Zuid-Holland Zuid
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-10-1999
Soort bedrijf/instantie
Openbaar lichaam
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
01-12-2011
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-06-1992
Datum eind
01-09-2006
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-09-2006
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
27-06-1989
Datum eind
31-08-2006
Functie
Lid
Instantie
Tariefcommissie
Datum ingang
04-12-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Buitengewoon lid
Instantie
Tariefcommissie
Datum ingang
26-10-1987
Datum eind
03-12-1989
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
16-05-1986
Datum eind
26-06-1989
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
15-08-1985
Datum eind
15-05-1986
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
03-07-1984
Datum eind
14-08-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)