Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.L.A.J. Peters

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.L.A.J. Peters "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter College van Beroep Avans Hogeschool
Instantie
Avans Hogeschool
Plaats
Breda
Datum ingang
01-07-2005
Soort bedrijf/instantie
Hoger beroepsonderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
19-10-1998
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
23-05-1997
Datum eind
18-10-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
22-10-1994
Datum eind
22-05-1997
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-10-1991
Datum eind
22-05-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)