Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.L. Sierkstra

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.L. Sierkstra "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de klachtencommissie
Instantie
Stichting Reclassering Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van de Geschillencommissie Recreatie
Instantie
De Geschillencommissie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Ombudscommissie
Instantie
Reclassering Leger des Heils
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2003
Soort bedrijf/instantie
Leger des Heils
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Klachtencommissie
Instantie
Stichting Reclassering Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-11-2002
Datum eind
31-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
12-11-2001
Datum eind
30-09-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
15-08-2000
Datum eind
11-11-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)