Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.G.M. Wouters

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.G.M. Wouters "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Ulvenhouts Welzijn
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redakteur
Instantie
JWWB (Kluwer)
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-06-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
12-05-1998
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
11-05-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-08-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
27-07-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
20-08-1991
Datum eind
30-06-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)