Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.C.M. van Roessel

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.C.M. van Roessel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
coordinator
Instantie
Mobiele Leerstoel vereniging voor gemeentesecretarissen
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid algemeen bestuur
Instantie
Bestuursacademie Oost Gelderland
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid bezwarencommissie functiewaardering
Instantie
gemeente Werkendam
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid commissie vorming, opleiding en training
Instantie
Vereniging voor Gemeentesecretarissen
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
secretaris
Instantie
gemeente West Maas en Waal
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften
Instantie
gemeente Maasdriel
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
11-04-1994
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)