Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.B.E.M. van Gent

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.B.E.M. van Gent "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter commissie van toezicht (unit 2 & 3)
Instantie
PI De Boschpoort
Datum ingang
01-04-2012
Datum eind
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
gevangeniswezen
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter raad van toezicht
Instantie
Advies en klachtenbureau jeugdzorg (AKJ)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-2007
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
jeugdzorginstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter raad van toezicht
Instantie
WIJ
Plaats
Breda
Datum ingang
30-11-2006
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
welzijnsstichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid raad van toezicht
Instantie
JUZT
Plaats
Breda
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Jeugdzorginstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)