Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.A.J. van den Boom

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.A.J. van den Boom "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting A.B.G.
Plaats
Bergen op Zoom
Datum ingang
01-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting die een vermogen (nalatenschap) beheert
Bezoldigd
Nee
Functie
Radiomedewerker
Instantie
Stichting ZuidWest.FM
Plaats
Bergen op Zoom
Datum ingang
01-10-1986
Soort bedrijf/instantie
Lokale omroep
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
30-09-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
26-07-2008
Datum eind
30-09-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)