Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. van Riet

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. van Riet "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
06-03-1986

Nevenbetrekkingen

Functie
Extern vertrouwenspersoon o.g.v. 'klokkenluidersregeling Verordening Accountantsorganisaties'
Instantie
ROWAC Accountants
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Accountantskantoor
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van het College van Afgevaardigden
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Rotterdam en Utrecht
Datum ingang
27-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Orde van Advocaten
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
15-08-2003
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)