Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.W.M. Pulskens

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.W.M. Pulskens "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid van de ledenraad
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Beroepsvereniging voor rechters
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid oefenrechtbank
Instantie
Universiteit van Tilburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-05-2003
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-01-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
09-01-2002
Datum eind
31-03-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)