Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.A. Witsiers

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.A. Witsiers "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter vereniging van eigenaren
Instantie
De 'Compagnie'
Plaats
Middelburg
Datum ingang
03-02-2015
Soort bedrijf/instantie
vereniging van eigenaren
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Grondkamer Zuid-West
Datum ingang
01-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Grondkamer
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Kamer van Toezicht over Notarissen en Kandidaat-Notarissen
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
rechtbank
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
08-07-1994
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-01-2011
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Middelburg
Datum ingang
07-03-1988
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Terneuzen
Datum ingang
31-10-1984
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zierikzee
Datum ingang
07-03-1988
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Oostburg
Datum ingang
31-10-1984
Datum eind
31-12-1994
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
13-10-1987
Datum eind
07-07-1994
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
07-04-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
02-02-1983
Datum eind
12-10-1987
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
22-07-1981
Datum eind
01-02-1983
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
19-02-1982
Datum eind
01-02-1983

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)