Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.J.E. Poerink

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.J.E. Poerink "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van Discipline
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-06-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Selectiecommissie Rechterlijke Macht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
29-11-1999
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
14-02-1994
Datum eind
28-11-1999
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
02-10-1987
Datum eind
13-02-1994
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-08-1986
Datum eind
01-10-1987
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-08-1986
Datum eind
01-10-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)