Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.H.E. Boerma

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.H.E. Boerma "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Museum het Gouverneurshuis
Plaats
Heusden
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent grotiusopleiding voor curatoren, onderdeel strafrecht
Instantie
CPO Nijmegen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2008
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Kerckebosch
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
11-10-2001
Datum eind
31-05-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2000
Datum eind
10-10-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2000
Datum eind
10-10-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
30-09-2000
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
30-09-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
06-10-1997
Datum eind
30-09-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
30-09-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)