Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C.J.G.M. van der Weide

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C.J.G.M. van der Weide "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid klankbordgroep beroepsopleiding
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Orde van Advcocaten
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid commissie van bezwaar
Instantie
Stichting Toetsing verzekeraars
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Kwaliteitsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Perspekt
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Auditinstituut voor de zorgsector
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstuut voor de rechtspraak
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter geschillencommissie makelaardij
Instantie
De Geschillencommissie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2006
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van het College van Beroep
Instantie
Stichting Milieukeurmerk
Plaats
Breda
Datum ingang
01-12-2004
Soort bedrijf/instantie
Keurmerkverlenende instantie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging Juridisch Genootschap voor het arrondissement Breda
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Beroepsvereniging juristen
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Golfclub De Haenen
Plaats
Teteringen
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
17-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Sportvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Kamer van toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen Breda
Plaats
Breda
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Toezichthoudend college
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent Burgerlijk Procesrecht beroepsopleiding advocaten
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-07-2006
Datum eind
30-06-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-06-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
11-10-2001
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Bergen op Zoom
Datum ingang
23-01-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Breda
Datum ingang
23-01-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Tilburg
Datum ingang
23-01-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zevenbergen
Datum ingang
23-01-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
09-08-1993
Datum eind
10-10-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
17-08-1992
Datum eind
08-08-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)