Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C. Wallis

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C. Wallis "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Kamervoorzitter
Instantie
Codecommissie Geneesmiddelen Reclame (CGR)
Plaats
Amsterdam/Utrecht
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurder
Instantie
Stichting Zwaanproducties
Plaats
Arnhem
Datum ingang
15-12-2009
Soort bedrijf/instantie
producent documentaires
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Bisschoppelijke scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden
Plaats
Utrecht
Datum ingang
17-11-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Breda
Datum ingang
07-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Bergen op Zoom
Datum ingang
18-12-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Breda
Datum ingang
18-12-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Tilburg
Datum ingang
18-12-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zevenbergen
Datum ingang
18-12-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
10-01-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
07-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
11-01-1989
Datum eind
06-05-1993
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-06-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
20-03-1987
Datum eind
10-01-1989
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
20-03-1987
Datum eind
10-01-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)