Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C. Kool

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C. Kool "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Ouderling (voorzitter van de kerkenraad van de Oostkerkwijk)
Instantie
Protestantse Gemeente Middelburg
Plaats
Middelburg
Datum ingang
03-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Kerkenraad
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging van Eigenaren Merwedekade 132, 132bis en 132 bisA
Plaats
Utrecht
Datum ingang
31-12-2009
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Provinciale klachtencommissie bejaardenoorden in Zeeland
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris van het Generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen
Instantie
Protestantse kerk in Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
24-04-2014
Datum eind
30-11-2022
Soort bedrijf/instantie
landelijk kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Toegevoegd lid van het Generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen
Instantie
Protestantse kerk in Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
23-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Landelijk kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen
Plaats
Middelburg
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Middelburg
Datum ingang
18-03-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
10-03-1993
Datum eind
17-03-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
24-06-1992
Datum eind
09-03-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)