Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.J.R.P. Verhoeven

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.J.R.P. Verhoeven "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Amici di Lucca
Datum ingang
27-01-1992
Soort bedrijf/instantie
Stichting gewijd aan italiaanse taal en cultuur
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Plaats
Goes
Datum ingang
30-11-2007
Datum eind
30-11-2015
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Bezwarenadviescommissie (art.63a Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)
Instantie
Stichting Hogeschool Zeeland
Plaats
Vlissingen
Datum ingang
09-10-2012
Datum eind
09-10-2015
Soort bedrijf/instantie
Hogeschoot
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-05-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
29-10-1996
Datum eind
30-04-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
14-05-2003
Datum eind
14-05-2009
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Terneuzen
Datum ingang
20-11-1981
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zierikzee
Datum ingang
20-11-1981
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Middelburg
Datum ingang
20-11-1981
Datum eind
28-10-1996
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
17-10-1991
Datum eind
28-10-1996
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Oostburg
Datum ingang
20-11-1981
Datum eind
31-12-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
06-02-1981
Datum eind
16-10-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)