Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.J.G.M. Ides Peeters

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.J.G.M. Ides Peeters "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid en penningmeester
Instantie
Stichting Steunfonds Sint Oelbert Gymnasium
Plaats
Oosterhout
Datum ingang
15-03-2007
Soort bedrijf/instantie
Stichting die een bescheiden fonds beheert t.b.v. Sint Oelbertgymnasium en bestemd voor bijzondere doelen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Sint Oelbert Gymnasium
Plaats
Oosterhout
Datum ingang
04-02-2012
Datum eind
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
Categoraal gymnasium
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-11-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-03-1996
Datum eind
31-10-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
20-07-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
08-05-1995
Datum eind
29-02-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)