Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.J. Duinhof

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.J. Duinhof "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur (schrijft onder de naam Noud Hovius onder meer verhalen)
Instantie
Auteur Noud Hovius
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
zelfstandig
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
29-03-2001
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
09-11-1998
Datum eind
28-03-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)