Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.T.G.M. de Lange

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.T.G.M. de Lange "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Directeur
Instantie
Ministerie OCW
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie gewetensbezwaren immunisatie militairen
Instantie
Ministerie van Defensie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
24-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Ministerie
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice-voorzitter Commissie advisering bezwaarschriften Defensie
Instantie
Ministerie van Defensie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
29-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Ministerie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Koningin Wilhelminafonds (KWF)
Plaats
Vlaardingen
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Coach
Instantie
Stichting Intercoach
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Secretaris/onderzoeksmanager
Instantie
Commissie Onderzoek financiële problematiek Amarantis
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
30-04-2013
Functie
Programmadirecteur
Instantie
Ministeries V&J en BZK
Datum ingang
01-05-2012
Datum eind
15-10-2012
Functie
Directeur Auditdienst
Instantie
Ministerie OCW
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
30-04-2012

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
08-08-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)