Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.J.R.M. Vermolen

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.J.R.M. Vermolen "

Beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-06-2015
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-06-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Third Paradise
Plaats
Hoogwoud
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
Culturele stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2015
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
22-04-2002
Datum eind
31-01-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-1996
Datum eind
21-04-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)