Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.C. Zuidema

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.C. Zuidema "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofd Juridische Zaken Bevelhebber der Landstrijdkrachten in de rang van Brigade-Generaal

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Redactiecommissie Militair Rechtelijk Tijdschrift
Datum ingang
01-06-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid
Instantie
Traditiecommissie Krijgsmacht
Datum ingang
18-03-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
voorzitter
Instantie
Traditie Commissie Koninklijke Landmacht
Datum ingang
15-02-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
bestuurslid
Instantie
Sportbond Moderne Vijfkamp
Datum ingang
01-01-1986
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
30-01-1997
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
30-11-2000
Datum eind
27-02-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)