Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. C.A.A. Coppens

Rechtbank Zeeland-West-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. C.A.A. Coppens "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Commissarissen Agro en Co
Instantie
Agro en Co
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Fonds om kansrijke initiatieven in land- en tuibouw te ondersteunen
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid dagelijks bestuur Waterschap Brabantse Delta
Instantie
Brabantse Delta
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
waterschap
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Grondkamer Zuid
Instantie
Grondkamer Zuid
Plaats
Rechtbank Eindhoven
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Grondkamer Zuid
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Commissarissen VNK BV
Instantie
VNK (Verenigde Kruidendrogerijen BV)
Plaats
Biddinghuizen
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
besloten vennootschap
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Agrarisch ondernemer
Instantie
Akkerbouwbedrijf Coppens-Mal VOF
Plaats
Noordhoek
Datum ingang
01-01-1982

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
25-04-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)