Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs.dr. D. Brugman

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs.dr. D. Brugman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-02-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid toetsontwikkelteam NOVA
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
n.v.t.
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Beroepsorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR opleidingsinstituut Rechterlijke macht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid oudercommissie
Instantie
Villa Valentijn
Datum ingang
01-02-2013
Datum eind
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Kinderopvangorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Wetgevingsjurist
Instantie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum ingang
01-12-2004
Datum eind
01-08-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)