Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. E. van Schouten

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. E. van Schouten "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Klachtencommissie Stichting Buddy Netwerk
Plaats
Den Haag
Datum ingang
10-05-2005
Soort bedrijf/instantie
zorg-/welzijnsorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Vrienden van de Stichting Welzijn Scheveningen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
21-12-2012
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
welzijnsorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van toezicht
Instantie
Stichting Welzijn Scheveningen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
welzijnsorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)