Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. A. van Vliet

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. A. van Vliet "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
lid van de commissie van toezicht (mannen en vrouwen)
Instantie
Penitentiaire Inrichting Nieuwegein
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid van de subcommissie van toezicht
Instantie
Penitentiaire Inrichting Nieuwegien (voor vrouwen)
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
voorzitter van de commissie van toezicht bij rijksinrichting voor jongeren
Instantie
De Doggershoek
Plaats
Den Helder
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-12-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-12-2002
Datum eind
30-11-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-02-1991
Datum eind
01-02-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)