Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. Y.E. de Muynck

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. Y.E. de Muynck "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Refendaris
Instantie
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Ned. Ver. voor Mededingingsrecht
Plaats
Amsterdam of Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Mededingingsrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactie lid
Instantie
Tijdschrift Actualiteiten Mededingingsrecht
Plaats
Amsterdam of Den Haag
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij SDU
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
29-03-2004
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)