Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. W.L. van der Bijl-De Jong

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. W.L. van der Bijl-De Jong "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Muziektheater Hollands Diep
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
23-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Theater gezelschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Schouwburg Kunstmin
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht St. Kunstmin
Instantie
Kunstmin
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Schouwburg in Dordrecht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
30-06-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
23-08-2002
Datum eind
30-06-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)