Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. W.J. Roos-van Toor

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. W.J. Roos-van Toor "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid commissie bezwaarschriften
Instantie
ZonMw
Plaats
DeN Haag
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van het Bestuur
Instantie
Rotterdams Montessori Lyceum
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vervanger voor vergunninghouder
Instantie
zomer zondag Antiekmarkt Lange Voorhout
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-05-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
28-11-1994
Datum eind
07-06-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)