Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S.M. Den Hollander

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S.M. Den Hollander "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Adviseur VORC BV
Instantie
VORC BV
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
VORC BV (handelsnaam De Klepperstee)
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurder
Instantie
Stichting STAK
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Een stichting die certificaten houdt van aandelen van VORC BV (handelsnaam: recreatiebedrijf De Klepperstee)
Bezoldigd
Ja
Functie
Enig aandeelhouder van de Cargadoor BV
Instantie
Cargadoor B.V.
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-12-2009
Soort bedrijf/instantie
B.V.
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
30-09-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-12-2009
Datum eind
30-09-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)