Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S.B. De Pauw Gerlings-Döhrn

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S.B. De Pauw Gerlings-Döhrn "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raadkamer Statuut, ter beoordeling aanvragen door voormalig seksueel slachtoffers in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen, voor geldelijke tegemoetkoming
Instantie
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Plaats
Rijswijk
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
RSJ
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Advies- en rechtsprekende raad
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtcommissie LCvV
Instantie
LCvV
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
commissie voor klachten Cliëntorganisaties in de zorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie Zelfreguleringsoverleg SER
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
coördinatie zelfreguleringsoverleg
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Algemene Voorwaarden Overleg
Instantie
SER
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Raad
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Council AIMJF
Instantie
AIMJF
Plaats
Internationaal
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Regentes
Instantie
GBW
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorziiter klachtencommissie
Instantie
Havenziekenhuis
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Medilex
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Klachtcommissie Havenziekenhuis
Instantie
Havenziekenhuis
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Beroepscommissie ISR
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Instituut Sport Rechtspraak
Plaats
diversen
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
rechtspraak in doping- en SI geschillen in Sportbonden
Bezoldigd
Ja
Functie
Regentes / bestuurslid
Instantie
WHG (Weeshuis der Hervormden)
Plaats
Schiedam
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Fonds
Bezoldigd
Nee
Functie
Commissielid
Instantie
Rotary Rotterdam-Alexander
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid doping beroepscommissie
Instantie
NskiV
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Erasmus Universiteit
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Inleider (incidenteel)
Instantie
Kerkebosch / SDU
Plaats
diverse
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij / opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Afgevaardigde
Instantie
NVvR in de Association international des magistrats de la jeunesse en de la famille
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter Klachtencommissie, uitsluitend m.b.t. kinderbeschermingszaken
Instantie
JBRR
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2014
Datum eind
31-12-2018
Soort bedrijf/instantie
Jeugdbeschermingsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Instituut Sport Rechtspraak
Plaats
Diversen
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-12-2016
Soort bedrijf/instantie
Beroepscommissie ISR
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid ( RSJ) wetgevingsadviescommissies + penitentiaire rechtspraak
Instantie
RSJ
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
RSJ
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Landelijke vertrouwenscommissie
Instantie
LcvV
Plaats
Nederland
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
LCvV in (de) Zorg ( Instellingen)
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
ISR (Instituut Sport Rechtspraak)
Plaats
Nederland
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Instituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Counsel
Instantie
Assoiciation international des magistrats de la jeunesse en de la famille
Plaats
Diversen
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid/Voorzitter
Instantie
Stichting Holland Skipool
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-03-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
29-02-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
02-12-1991
Datum eind
31-12-2010
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
18-01-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
08-02-1985
Datum eind
01-12-1991
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
10-09-1982
Datum eind
07-02-1985
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
10-09-1982
Datum eind
07-02-1985
Functie
Waarnemend griffier
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
03-03-1980
Datum eind
09-09-1982

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)