Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S. Struijk

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S. Struijk "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair Docent Strafrecht
Instantie
Erasmusuniversiteit Rotterdam, sectiestrafrecht faculteit der rechtsgeleerdheid
Plaats
Rotterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
REdactieraad (Kwaliteitsborg van beleid en publicaties)
Plaats
Rotterdam of Utrecht
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Kenniscentrum Commissie van Toezicht
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid
Instantie
Juridisch-wetenschappelijk tijdschrift Sancties
Plaats
Rotterdam of Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij Kluwer
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Commissie van Toezicht Politiecellen
Plaats
Rotterdam- Rijnmond
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Commissie van Toezicht
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Deelredactie behandelen en straffen van het juridisch-wetenschappelijk tijdschrift Delikt en delinkwent
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij Kluwer
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging Penitentiair recht en Penologie
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging voor penitiair recht
Plaats
Rotterdam of Utrecht
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Vereniging voor penitiair recht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
02-09-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)