Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R.G. de Lange-Tegelaar

Rechtbank Rotterdam

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R.G. de Lange-Tegelaar "

Beroepsgegevens

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Raad van Advies en Toezicht
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Arbitrage
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris van het stichtingbestuur
Instantie
Stichting t Vossenhol (zeilschool op de Kaag)
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Zeilschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Rotterdams Juridisch Genootschap
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent - Beschikkingen in het familierecht
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Studiecentrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Bestuur
Instantie
St. Geschillencommissie voor Consumentenzaken en St. Geschillencommissie voor bedrijven
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Geschillenbeslechting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-05-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-05-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-04-2004
Datum eind
06-05-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
21-08-2002
Datum eind
06-05-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
20-08-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
01-07-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
01-07-1994
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1989
Datum eind
31-03-1994
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1992
Datum eind
31-03-1993
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Openbaar Ministerie N.A.
Datum ingang
01-04-1991
Datum eind
01-09-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)