Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-10-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid BER
Instantie
SDU
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Vrijwilligerswerk (Nederlandse taalles aan anderstaligen)
Instantie
SWS
Plaats
Schiedam
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Vrijwilligersorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
1x per jaar college en workshop (pleitoefening) voor buitenlandse masterstudenten
Instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
28-05-2001
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
25-01-1991
Datum eind
27-05-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
05-09-1989
Datum eind
24-01-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-1985
Datum eind
04-09-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)